slider slider slider
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti
Bilim islegden başlaýar

Halkara Bilim

Halkara ülňüleri boýunça bilimiň ýokary hili

Mugallymlar

Tejribesi bolan ýokary hünärli mugallymlar

Halkara programmalary

Talyplar we mugallymlar üçin halkara programmalary

Biziň resmi sahypamyza hoş geldiňiz!

Halkara Ynsanperwer Ylymlary we Ösüş Uniwersiteti Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan esaslandyryldy. Bu okuw jaýy akademiki ussatlygyň milli markasydyr. Ynsanperwerlik we ösüş ugurlary boýunça uniwersitet, häzirki zaman innowasion tehnologiýalaryny we okuw çeşmelerini hödürläp, öňdebaryjy milli we halkara alymlara gözleg we innowasiýa mümkinçiliklerini hödürleýär.

Soňky habarlar

 • news

  Giriş-2022

  Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti 2022/2023-nji okuw ýyly üçin magistr maksatnamasy boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär

 • news

  Giriş-2022

  Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti 2022/2023-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär.

 • news

  Täsir goýan hepdelik

  Hepdeligiň dowamynda sergiler, dürli oýunlar, kino güni, maslahatdyr duşuşyklar we M.Kuliýewa adyndaky Türkmen milli Konserwatoriýasynyň talyplarynyň gatnaşmagynda konsert gurnaldy.

Bildirişler