Elektron Resminama Tabşyrmak Ulgamy

Dalaşgäriň dykgatyna!

Elektron resmi iş kagyzlary 2020-nji ýylyň 6-19-njy iýul aralygynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2020-nji ýylyň 6-19-njy iýul aralygynda kabul edilýär.

Ähli resminamalar pasport boýunça Türkmen dilinde doldurylmaly. Doly we dogry doldurmarmagyň maglumatyny i harply düwmesiniň üstüne basyp okap bilersiňiz.

avatar
3x4 resmi suratyňyzy ýükläň
  
  
  
  
   i
   i
  
  Erkek       Aýal   
   i
  Hawa       Ýok   
i
   i
   i
  Hünärmen       Bakalawr   
   i
i
   i
   i
   i
   i
  Bar       Ýok   
   i
   i
   i